Yleistä 


Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on valtakunnallinen, vuonna 1964 perustettu 53 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia erilaisissa onnettomuuksissa ja kriisitilanteissa. Suomen Punainen Risti (SPR) toimii Vapepan yhteysjärjestönä ja koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta. Suomen Meripelastusseura koordinoi vapaaehtoista meripelastustoimintaa ja Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoista lentopelastustoimintaa. Vapepalla on koko maassa lähes 100 toimikuntaa, reilu 1000 hälytysryhmää ja noin 10 000 vapaaehtoista. Vuosittain Vapepalle tulee 300–400 hälytystä, joista tavallisimpia ovat kadonneiden etsinnät.

Alueemme toimintaa tiivistettynä

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Vapepa-organisaatioon kuuluu maakuntatoimikunta, seitsemän paikallistoimikuntaa ja parisataa hälytysryhmää sekä niihin kuuluvat noin 2400 vapaaehtoista. OHTO hälytysjärjestelmään oli rekisteröitynyt  lähes 1400 henkilöä. Vapepa-johtajia oli kirjoilla 38, valmiuskouluttajia 13 ja valmiuspäivystäjiä 36. Suurin pula on aktiivisista valmiuspäivystäjistä.

Maakuntatoimikunta ja neljä paikallistoimikuntaa toteuttivat sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa. Paikallistoimikunnat järjestivät johtoryhmäkokouksia, harjoituksia ja toiminnan esittelytilaisuuksia ja tekivät yhteistyötä viranomaisten kanssa.  


Hälytyksiä oli v. 2020 yhteensä 44 kpl. Etsintöjä oli 38, joista seitsemän kohde löytyi menehtyneenä ja kaksi on yhä vielä löytymättä, kateissa. 

Koronatilanteesta johtuen (845 tartuntaa 17.3.2021) koulutukset ja harjoitustukset ovat olleet kaikilta osin pysähdyksissä. Kokoontumisien rajoitukset ovat voimassa.

Halutessasi Vapepasta lisätietoa olen kerhon Vapepa-ohjaajana käytettävissä.

Terveisin
Jarmo Lempiäinen, OH8WZ / OH8GNS. Omakutsukin toimii ja gsm-numeroni löytyy kerhon toimihenkilöiden tiedoista.