Vuosikokous 2021

Kahdeksikkojen kerho ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 25.5.2021 Google Meet -verkkokokouksena sekä kerhotiloissa Hiukkavaarassa klo 18:00.

Covid-19 tilanteesta johtuen kokoukseen osallistumisen toivotaan tapahtuvan vain Google Meet -videokokouksen välityksellä. Google Meet toimii sekä tietokoneella että älypuhelimella. 

Jotta voimme noudattaa mahdollisesti voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja lähettää videokokoukseen osallistuville kokouslinkin vuosikokoukseen on poikkeuksellisesti ilmoittauduttava ennakkoon. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköposti sihteerille (oh8bbo Ä gmail.com) ja kertomalla kummalla tavalla kokoukseen haluaa osallistua. Kerrothan myös mikäli tarvit opastusta Google Meet:in käytössä. Ilmoittautumisen takaraja on 10.5.2021.

Vuosikokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt (aseman valvoja, QSL-manageri, toistimien valvojat, koulutusvastaava, tiedotusvastaava ja vapepa-yhteyshenkilö).

11. Muut esille tulevat asiat.

12. Kokouksen päättäminen.