Vuosikokous 2023

Vuosikokous pidetään 28.3.2023 klo 18 alkaen Hiukkavaarassa kerhotiloissa. Etäosallistuminen on mahdollista ja etäkokoukseen liittymislinkki lähetetään jäsenille sähköpostitse.

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt (aseman valvoja, QSL-manageri, toistimien valvojat, koulutusvastaava, tiedotusvastaava ja vapepa-yhteyshenkilö).

11. Muut esille tulevat asiat.

12. Kokouksen päättäminen.