Vuosikokous 2022

Kahdeksikkojen kerho ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 26.7.2022 Google Meet -verkkokokouksena sekä kerhotiloissa Hiukkavaarassa klo 18:00.

Jotta voimme lähettää verkkokoukseen osallistuville kokouslinkin vuosikokoukseen on poikkeuksellisesti ilmoittauduttava ennakkoon. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköposti sihteerille (oh8bbo@gmail.com) ja kertomalla kummalla tavalla kokoukseen haluaa osallistua (etänä vai kerhotiloissa). Ilmoittautumisen takaraja on 22.7.2022.

Vuosikokouksen asialista:


1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

– Vapautumassa 2-4 hallituspaikkaa. Pyydämme jäseniämme jo valmiiksi pohtimaan, olisiko halukkuutta liittyä hallitustoimintaan mukaan.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

10. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt (aseman valvoja, QSL-manageri, toistimien valvojat, koulutusvastaava, tiedotusvastaava ja vapepa-yhteyshenkilö).

11. Muut esille tulevat asiat.

12. Kokouksen päättäminen.